Obchodní podmínky

goodby homepage / Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1.1 Prodávajícím je společnost provozující internetový obchod „MONIVA“.

Název společnosti: Moniva Chocolat, s.r.o.
Adresa: Rejskova 65, 28401 Kutná Hora, Česká republika
Zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Praha, Oddíl C, vložka 345698
IČO: 099 99 990
e-mail: info@moniva.cz (dále jen prodávající)

1.2 Kupujícím je každá fyzická anebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího se záměrem zakoupení výrobků, které prodávající nabízí.
1.3 Používáním webových stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

1.4 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.

 1. OBJEDNÁVÁNÍ

2.1 Výrobky může kupující objednávat následovně:

 1. a) prostřednictvím nákupního košíku na webových stránkách.
 2. b) zasláním emailu na adresu info@moniva.cz v případě dárků na míru.

2.2 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané produkty a zaplatit za ně dohodnutou cenu.
2.3 Přijatá objednávka bude kupujícímu potvrzena do 48 hodin, ve výjimečných případech (v době předvánočního provozu, státních svátcích atd.) pak do 3 dnů. Emailem bude také zákazníkovi potvrzen způsob platby a dopravy a jejich cena a odhadovaný termín dodání. Veškeré takto potvrzené objednávky jsou závazné!

2.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství produktů uvedených v objednávce, dle dohodnuté ceny.
2.5 Zrušení objednávky ze strany kupujícího je možné do 24 hodin od objednání bez udání důvodu, nejdéle pak, dokud nebude objednávka ze strany prodávajícího potvrzena. Zákazník může objednávku zrušit zasláním emailu na adresu info@moniva.cz, kde uvede číslo objednávky, kterou chce zrušit. Zrušení objednávky bude potvrzeno emailem do 24 hodin.

2.6 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné dodat objednaný produkt.V takovém případě může prodávající navrhnout jiné alternativní řešení v podobě dostupného produktu ve stejné cenové relaci. V případě, že byla objednávka již uhrazena a zákazník s nabízenou alternativou nesouhlasí, bude kupujícímu částka za nedostupný produkt neprodleně vrácena na bankovní účet, či jiným dohodnutým způsobem. Prodávající má také právo zrušit objednávku, pokud není schopen se s kupujícím spojit (v objednávce uvedeny chybné či neúplné kontaktní informace, nedostupnost atd.).

2.7 Prodávající má právo stornovat objednávku v případě, že kupující neuhradí včas částku za objednané zboží.

 1. CENY

3.1 Prodávající není plátcem DPH.

3.2 K základní ceně objednávky je připočítávána cena za dopravu v případě, že si kupující zvolí doručení Českou poštou. Aktuální sazebník cen dopravného Českou poštou jsou uvedeny na webových stránkách v sekci „Poštovné“. Balné je zahrnuté v ceně dopravy, v případě mimořádných potřeb na balení, bude cena balného sdělena zákazníkovi předem.

 1. PLATBY

4.1 Platba za objednané zboží je možná formou bankovního převodu na základě informací a pokynů zaslaných v potvrzení objednávky, nebo hotově na prodejně v případě osobního vyzvednutí.

4.2 Platba je možná pouze v CZK.
4.3 Daňový doklad bude zaslán kupujícímu emailem po odeslání zásilky.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Dodací doba na zboží je v nabídce prodávajícího ve většině případů do 8 pracovních dnů od potvrzení objednávky, ve výjimečných případech (např. v době předvánočního provozu). může být doba dodání prodloužena, maximální doba dodání je 21 dní, nebo je možné po dohodě s kupujícím ji prodloužit.,O dodací době a termínu dodání bude kupujícího informovat při potvrzení objednávky. Pokud kupujícímu nevyhovuje oznámená prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 2.5 těchto Obchodních podmínek.

5.2 Prodávající si vyhrazuje právo posunout dodávku objednaného zboží v případě dodání Českou poštou, jestliže budou podmínky na transport nevyhovující z hlediska povětrnostních podmínek. Zboží je možné zaslat Českou poštou pouze pokud v daný a následující den je předpověď počasí v rozmezí od +5°C do +22°C. Předcházíme tak poškození zboží při transportu.

5.3 Zboží bude vyexpedováno po splnění všech  podmínek pro vyskladnění.

 1. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Prodávající zabezpečuje dopravu zboží způsobem, který si kupující vybere z nabízených možností v objednávce:

 1. a) Českou poštou
 2. b) osobní odběr (osobní odběr je možné uskutečnit v otvírací době nebo v předem dohodnutém čase přímo na prodejně Chocolaterie, Rejskova 65, 284 01 Kutná Hora. Čas odběru si můžete dohodnout na tel. čísle +420 774 156 276).

6.2 Místo doručení je stanovené na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.

6.3 Zboží je vhodně zabalené a zabezpečené. Kupující je povinný při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.

6.4 Společně se zbožím dodá prodávající kupujícímu daňový doklad, dodací list.

6.5 Za zboží odpovídá prodávající až do jeho doručení na adresu kupujícího, či výdejní místo. V případě uložení zásilky na výdejním místě, prodejce neručí za skladovací podmínky na takovém místě.

6.6 Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Tyto případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1 Kupující je v souladu se zákonem oprávněný bez udání důvodu odstoupit od vyřízené objednávky (podle zákona „od kupní smlouvy“ jestliže už kupující převzal zboží) do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

7.2  Zboží na vrácení musí být:

 1. a) nepoškozené,
 2. b) kompletní,
 3. c) včetně přiloženého dokladu o koupi,
 4. d) a za podmínek uvedených v bodě 5.2. Nevhodnými povětrnostními podmínkami se doba na vrácení zboží prodlužuje.

7.3 Jestliže se kupující rozhodne vrátit zboží podle bodu 7.1 těchto Obchodních podmínek, je povinný:

 1. a) kontaktovat prodávajícího se žádostí o odstoupení od vyřízené objednávky, uvést číslo objednávky, datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz (případně se dohodnout na jiné formě vrácení peněz),
 2. b) zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího – zboží se doporučuje poslat doporučeně, pojištěné a použít vhodné balení, aby při přepravě nedošlo poškození či znehodnocení původních obalů a samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží při přepravě),
 3. c) uhradit výdaje související s vrácením zboží (poštovné, pojištění…).

7.4 Po splnění podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek a po obdržení vráceného zboží je prodávající povinny:

 1. a) převzít zboží zpět
 2. b) vrátit kupujícímu ve lhůtě nejdéle 15 dnů ode dne odstoupení od vyřízené objednávky plnou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za dopravu.

7.5 V případě nesplnění některých z podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od vyřízené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

 1. ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

8.1 Vyřizování  reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, Obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a osobními předpisy.

8.2 Záruční doba na všechno nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců. V případě potravinových produktů se záruční doba stanoví Minimální dobou trvanlivosti produktu. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace) vždy stačí doklad o zakoupení.

8.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo její části) způsobené používáním.

8.4 Reklamované zboží je kupující povinný doručit na reklamaci čisté, mechanicky nepoškozené, s kopií daňového dokladu, dodacího listu. Kupující je povinný společně se zbožím zaslat i popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMACE

8.5.1. Co nejdříve nás informovat emailem nebo telefonicky o chybě výrobku.

8.5.2. Poslat produkt zpět na adresu firmy prodávajícího.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Kompletní informace o ochraně osobních údajů najdete v sekci „Ochrana osobních údajů“.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto VOP

10.2 Všechny změny a jejich účinnost vyhlašuje uveřejněním na www.moniva.cz

10.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v České republice.

Added to cart
Nákupní košík
Zavřít

Žádné produkty v košíku.

Upozornění o používání cookies

Tato stránka používá cookies. Prohlížením této stránky souhlasíte s jejich používáním. Více o zásadách ochrany osobních údajů a použivání cookies se dozvíte <a href="https://moniva.cz/ochrana-osobnich-udaju/">zde</a>.